lenen kost geld

Lening BKR

lening bkrDe verhouding lening en BKR is geen prettige relatie, want zodra er sprake is van een BKR registratie zal de kredietwaardigheid afnemen, zolang het inkomen gelijk blijft.

Een groot aantal van de leningen, die in Nederland aan consumenten verstrekt worden, zullen geregistreerd staan bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel met uitzondering van leningen, die bij familieleden zijn aangegaan of in de vorm van een minikrediet zijn verstrekt.

Banken zijn verplicht om bij een aanvraag voor een lening de BKR status te controleren.
Dat is niet alleen om henzelf te beschermen tegen bijvoorbeeld wanbetalers, maar wordt juist gedaan om de consument op financieel gebied tegen zichzelf te beschermen.

De kredietwaardigheid is dan ook van groot belang bij een lening met bkr.

Aanvragen lening BKR

Dat er eventueel al meerdere leningen bij het BKR geregistreerd staan van u persoonlijk, hoeft nog niet te betekenen dat u niet nog een lening kunt aanvragen.
In dat geval zal uw inkomen in verhouding tot uw lasten de doorslag kunnen geven voor het wel of niet toekennen van een leningaanvraag met een BKR notering.

Het ligt anders als u een lening BKR probleem heeft, doordat u in verleden uw betalingsverplichtingen ten aanzien van de lening niet bent nagekomen. Een lening zonder BKR zal in dat geval bij de normale banken vrijwel zeker worden afgewezen, maar desondanks kunt u toch een poging wagen.

Uw financiële situatie kan dusdanig verbeterd zijn, dat het BKR verleden in dat opzicht geen probleem meer hoeft te vormen. U heeft recht op inzage van uw dossier bij BKR Tiel om zo te achterhalen hoe u er voor staat.

Uiteindelijk zal de bank besluiten of u wel of niet voor een lening met BKR in aanmerking komt.